SIRAN (Stichting Incidenten & Rampen Analyse Nederland) ontwikkelt, beheert en verspreidt kennis op het gebied van fysieke veiligheid, crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Met een schat aan kennis worden brandweer, GHOR en andere organisaties die zich inzetten voor een veilige samenleving in de uitoefening van hun taken ondersteund. Middels deze ondersteuning worden via deze organisaties Nederlandse bedrijven, instellingen en organisaties geholpen inzicht te verkrijgen in, en meer adequaat te reageren op incidenten en calamiteiten.

SIRAN is een onafhankelijk onderzoeksorgaan, dat zelfstandig audits kan (doen) uitvoeren. SIRAN kan hiertoe door uiteenlopende (Rijks)overheden worden verzocht.